CITY GIRLS | Decao nói gì khi Châu Bùi đòi nâng cấp vòng một?citygirls #chaubui #khangan CITY GIRLS | Decao nói gì khi Châu Bùi đòi nâng cấp vòng một? City girl tập 4 cũng là tập cuối của chương trình và kết thúc chuỗi.

Nguồn:https://sociercise.com/