Chơi PuBg Mobile như Pc bằng chuột và bàn phím bán cơ một tay T9 Pro và Gamesir dock X1Tư vấn: Hotline: 0899 070 870 Dock GameSir X1 BattleDock hỗ trợ chơi game cho Android, iPhone, iPad như PC …

Nguồn:https://sociercise.com/