Chó Ngao Tây Tạng Thần Khuyển Dũng Mãnh Của Người Dân Du MụcClip nói về loài Chó ngao Tây Tạng hay ngao tạng, chó du mục. – Tên loài: Chó ngao Tây Tạng – Tên tiếng anh: Tibetan Mastiff. – Nguồn gốc – Phân bố: Tây …

Nguồn:https://sociercise.com/