Chó becgie đức gần 5 tháng tuổi (Đã Bán)Thông Tin Tên: Tôny Giới Tính: Đực Tuổi: 05/08/2013(Gần 5 tháng) Trọng Lượng: 22kg Mình ở Đạ Tẻh(Chính xác) gần Madagui, Bảo Lộc, Đà Lạt, Lâm Đồng,…

Nguồn:https://sociercise.com/