Chính Sách Bảo Mật

AN NINH VÀ BẢO MẬT

Sociercise.com tôn trọng quyền riêng tư cá nhân. Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ với bạn, và chúng tôi tự hào về việc duy trì lòng trung thành và sự tôn trọng với mỗi khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ một cách bảo mật. Chính sách này áp dụng với khách hàng cũ, khách hàng hiện tại và khách hàng đang đăng ký giao dịch với chúng tôi.

Theo các điều khoản về Luật bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền sao chép dữ liệu cá nhân do chúng tôi lưu trữ với một khoản phí cho việc chúng tôi phải thanh toán các chi phí lưu giữ, trích xuất, đánh giá và sao chép bất kỳ tài liệu nào được yêu cầu.

Thông tin Cá nhân

Khi bạn đăng ký hoặc duy trì tài khoản live với Sociercise.com, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về bạn cho mục đích kinh doanh, ví dụ đánh giá nhu cầu tài chính của bạn, xử lý yêu cầu và hoạt động giao dịch của bạn, thông báo bạn về các sản phẩm và dịch vụ bạn có thể quan tâm, và cung cấp dịch vụ khách hàng. Những thông tin này có thể bao gồm:

 • Thông tin đăng ký: Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trên form đăng ký và các form khác, như tên, địa chỉ, ngày sinh, giấy tờ nhận diện cá nhân được cấp bởi chính phủ, nghề nghiệp, tài sản và thu nhập.
 • Thông tin giao dịch: Thông tin về giao dịch của bạn với chúng tôi và với các công ty thành viên của chúng tôi, cũng như thông tin về các cuộc đối thoại với bạn. Ví dụ như account balance, hoạt động giao dịch, yêu cầu của bạn, và trả lời của chúng tôi;
 • Thông tin xác nhận: Thông tin cần thiết đề xác nhận nhân dạng của bạn, ví dụ passport hoặc giấy phép lái xe. Ví dụ cũng bao gồm các thông tin cơ bản về bạn cũng tôi nhận được từ các nguồn thông tin bên ngoài hay các tổ chức khác không có quan hệ kinh doanh với Sociercise.com.

Về Cookies

Cookies là các file nhỏ chứa đựng thông tin mà người sử dụng web dùng để theo dõi khách hàng. Sociercise.com có thể thiết lập và truy cập cookies trên máy tính của bạn, cho phép chúng tôi biết được chương trình quảng cáo nào đã giúp khách hàng ghé thăm trang web của chúng tôi. Sociercise.com hoặc bất kỳ phòng ban nào của Sociercise.com có thể dùng cookies liên quan tới sản phẩm và dịch vụ của Sociercise.com để theo dõi hoạt động của bạn trên website của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập và chia sẻ sẽ được coi là vô danh và không xác minh cá nhân.

Công nghệ Bảo mật

Sociercise.com sử dụng công nghệ mã hóa Secure Socket Layer (SSL) để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Công nghệ này giúp ngăn chặn bên thứ ba bất kỳ trong việc lấy cắp thông tin trong quá trình tin được chuyển tới chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực hết sức mình để đảm bảo việc website của chúng tôi an toàn và đạt tiêu chuẩn của ngành. Chúng tôi cũng sử dụng các biện pháp bảo vệ khác như firewalls, hệ thống xác thực (ví dụ như passwords và số định dạng cá nhân) và tiếp cận các cơ chế quản lý khác nhằm bảo vệ hệ thống và dữ liệu.

Chia sẻ Thông tin giữa các Công ty thành viên

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân được đề cập ở trên với các công ty thành viên vì mục đích kinh doanh, ví dụ, song không hạn chế việc phục vụ các yêu cầu liên quan tới tài khoản của khách hàng và thông báo tới khách hàng về các sản phẩm hay dịch vụ mới, hoặc để hỗ trợ hoạt động giao dịch của công ty, các công ty thành viên, hay nhân viên, và được cho phép bởi luật điều phối. Các thành viên của chúng tôi có thể bao gồm các công ty được quản lý hay sở hữu bởi chúng tôi, cũng như các công ty có lợi ích liên quan tới việc sở hữu công ty của chúng tôi. Thông tin chúng tôi chia sẻ với các thành viên có thể bao gồm thông tin bất kỳ được miêu tả ở trên, ví dụ như tên, địa chỉ, thông tin giao dịch và thông tin tài khoản của bạn. Các công ty thành viên của chúng tôi cũng áp dụng các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân tương tự như Sociercise.com.

Chia sẻ Thông tin với Bên thứ ba

Sociercise.com không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, ngoại trừ những trường hợp liệt kê trong Chính sách này. Các bên thứ ba có thể được chia sẻ thông tin bao gồm các công ty không phải là thành viên của Sociercise.com, mà đóng vai trò như các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài khoản hoặc giao dịch của bạn tại Sociercise.com, gồm các công ty tư vấn chuyên nghiệp, tư vấn pháp lý hoặc kế toán. Các công ty không phải là công ty thành viên, hoạt động như các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ Sociercise.com đều phải tuân theo chính sách bảo mật thông tin họ nhận được và chỉ được sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho việc cung cấp dịch vụ, và chỉ với mục đích mà Sociercise.com chỉ định. Sociercise.com có thể tổng hợp dữ liệu nặc danh về các hoạt động giao dịch của khách và chia sẻ thông tin cho bên thứ ba.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nhằm hoàn tất những chỉ dẫn của bạn hoặc nâng cao dịch vụ phục vụ bạn. Chúng tôi muốn bạn biết rằng Sociercise.com không bán thông tin cá nhân của bạn.

Chia sẻ Thông tin Pháp lý

Trong một số trường hợp cá biệt, Sociercise.com có thể phải chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba theo luật. Ví dụ, chúng tôi có thể phải chia sẻ thông tin cá nhân để hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật theo yêu cầu của nhà chức trách, khi điều này là cần thiết để bảo vệ quyền lợi hay tài sản của chúng tôi. Ngoại trừ các trường hợp được liệt kê trong chính sách này, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì bất kỳ lý do nào khác, trừ khi chúng tôi thông báo với bạn về việc thông tin sẽ được sử dụng như thế nào khi bạn gửi thông tin đó cho chúng tôi, hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của bạn.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào theo yêu cầu của chúng tôi. Tuy nhiên, điều đó có thể gây ra trở ngại cho Sociercise.com trong việc mở tài khoản, duy trì tài khoản hay cung cấp dịch vụ cho bạn. Trong khi chúng tôi nỗ lực hết minh để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ tại Sociercise.com là chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật, bạn có thể giúp chúng tôi rất nhiều bằng cách nhanh chóng thông báo cho chúng tôi khi thông tin về bạn có bất kỳ sự thay đổi nào.

QUYỀN BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA BẠN

Theo các điều kiện nhất định, luật bảo vệ dữ liệu cung cấp các quyền bao gồm: quyền truy cập, chỉnh sửa, rút lại sự đồng ý, quyền xóa, hạn chế, di chuyển thông tin và từ chối xử lý thông tin cá nhân. Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ thông tin có liên quan nếu bạn tin rằng thông tin cá nhân của bạn không được xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin thêm về quyền của bạn được trình bày dưới đây:

 • Quyền nhận bản sao thông tin cá nhân của bạn. Bạn có quyền nhận một bản sao thông tin cá nhân do chúng tôi giữ về bạn.
 • Quyền chỉnh sửa. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ thông tin cá nhân nào không chính xác hoặc hoàn thiện bất kỳ thông tin cá nhân nào không hoàn chỉnh. Sau đó chúng tôi sẽ cập nhật hồ sơ của bạn và thông báo cho các bên thứ ba về thông tin cá nhân đã được chỉnh sửa như đề cập ở trên.
 • Quyền di chuyển dữ liệu. Bạn có thể yêu cầu một bản sao của tất cả thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ chuyển tiếp dữ liệu đó đến một bộ điều khiển dữ liệu khác mà bạn chọn.
 • Quyền chọn không tham gia truyền thông tiếp thị. Bạn có thể thực hiện quyền này bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” hoặc “chọn không tham gia” trong email mà chúng tôi gửi cho bạn.
 • Quyền rút lại sự đồng ý. Bạn có thể rút lại sự chấp thuận xử lý thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào. Việc rút lại như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước của bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn rút lại, bạn có thể không được hưởng lợi từ các tính năng dịch vụ nhất định có được từ việc xử lý thông tin cá nhân.
 • Quyền từ chối xử lý thông tin. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn. Xin lưu ý rằng bạn có thể không được hưởng lợi từ các tính năng dịch vụ nhất định có được từ việc xử lý thông tin cá nhân.
 • Quyền xóa. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ tuân thủ trừ khi có lý do hợp pháp để không làm như vậy.
 • Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với chúng tôi về bất kỳ câu hỏi nào hoặc nếu bạn có khiếu nại liên quan đến cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, bạn có quyền liên hệ trực tiếp với cơ quan giám sát có liên quan. Để liên hệ với Văn phòng Ủy viên Thông tin tại Vương quốc Anh, vui lòng truy cập trang web của ICO để được hướng dẫn. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với cơ quan có thẩm quyền của quốc gia bạn cư trú. Vui lòng tìm thêm chi tiết tại đây.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong các quyền nêu trên, vui lòng truy cập trang chuyên dụng. Xin lưu ý rằng bạn có thể được yêu cầu chứng minh danh tính để chúng tôi phục vụ bạn. Chúng tôi trả lời tất cả các yêu cầu mà chúng tôi nhận được từ các cá nhân có nhu cầu thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của mình theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

XỬ LÝ TỰ ĐỘNG

Trong một số trường hợp, việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn có thể dẫn đến việc các quyết định được đưa ra từ quy trình xử lý tự động (bao gồm cả hồ sơ) có ảnh hưởng về mặt pháp lý hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn.

Quyết định đưa ra từ quy trình xử lý tự động có nghĩa là quyết định liên quan đến bạn được thực hiện tự động trên cơ sở máy tính (sử dụng phần mềm thuật toán) mà không có đánh giá của con người.

Chúng tôi thực hiện quyết định từ quy trình xử lý tự động khi mở tài khoản, khi chúng tôi cho rằng rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp phù hợp với bạn dựa trên thông tin bạn cung cấp. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin về trạng thái tài chính hoặc thông tin nhân khẩu học xã hội của bạn để đánh giá xem bạn có phù hợp và hiểu rủi ro liên quan khi giao dịch các sản phẩm của chúng tôi hay không.

Khi chúng tôi đưa ra quyết định từ quy trình tự động về bạn, bạn có quyền phản đối quyết định để thể hiện quan điểm của bạn và yêu cầu được xem xét lại bởi con người. Bạn có thể thực hiện quyền này bằng cách truy cập trang chuyên dụng. Xin lưu ý rằng bạn có thể được yêu cầu chứng minh danh tính để chúng tôi phục vụ bạn.

CƠ SỞ ĐỂ XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Cơ sở hợp pháp để chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân phụ thuộc vào thông tin cá nhân có liên quan và hoàn cảnh cụ thể mà chúng tôi thu thập thông tin đó.

Tuy nhiên, chúng tôi thường chỉ thu thập thông tin cá nhân khi có sự đồng ý của bạn, bao gồm khi chúng tôi cần thông tin cá nhân của bạn để thực hiện hợp đồng hoặc khi việc xử lý thông tin có liên quan đến lợi ích hợp pháp của chúng tôi và không vi phạm quyền lợi bảo vệ dữ liệu của bạn, hoặc các quyền và tự do cơ bản. Trong một số trường hợp, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập thông tin cá nhân của bạn hoặc có thể cần thông tin này để bảo vệ các lợi ích quan trọng.

Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân để tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc thực hiện hợp đồng với bạn, chúng tôi sẽ nói rõ điều này vào thời điểm thích hợp và tư vấn cho bạn liệu việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn có bắt buộc hay không (cũng như các hậu quả có thể xảy ra nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân của mình).

Tương tự, nếu chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn phụ thuộc vào lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào), chúng tôi sẽ nói rõ cho bạn vào thời điểm thích hợp những lợi ích hợp pháp đó là gì.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin liên quan đến cơ sở hợp pháp mà chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ với các công ty thành viên hay các bên thứ ba khác đã được miêu tả trong Chính sách này, xin hãy liên hệ chúng tôi tại Sociercise.com

Vui lòng lưu ý về việc nếu chúng tôi nhận được chỉ dẫn về việc này, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ tài khoản cho bạn, và chúng tôi cũng sẽ phải đóng bất kỳ tài khoản nào của bạn tại Sociercise.com