Chim yến phụng tự bay vào lồngChim nuôi nhốt thường ít ra khỏi lồng nên chúng quen với lồng và ít khi chịu ra ngoài. Cách phân biệt giới tính chim yến phụng

Nguồn:https://sociercise.com/