Chim trích cồ giống 500k/1 cặp.Gò Công Tây-Tiền Giang/VGCChim trích cồ giống 500k/1 cặp.Gò Công Tây-Tiền Giang/VGC Mình bán chim trích cồ con bao dạng người khỏe mạnh. #Chim_trích_cồ #VGC #Chim_giống.

Nguồn:https://sociercise.com/