Chim Săn Mồi Ưng Đen TrắngClip nói về loài Chim săn mồi Ưng đen trắng. – Tên loài: Ưng đen trắng (Spizaetus melanoleucus) – Nguồn gốc – Phân bố: Châu Mỹ nhiệt đới, từ miền nam …

Nguồn:https://sociercise.com/