CHIÊN BÁNH PHỒNG TÔM BẰNG AIR FRYERairfryerlienrom #airfryer #beplienrom Sáng ở nhà buồn miệng nên đi chiên một nắm ăn, chiên bằng lvs được nhưng vì mình thích chút dầu nên chiên AF.

Nguồn:https://sociercise.com/