Chào mào hót Ché 14 âm 3:51 của Phương Đà Nẵng.  Giọng Sông Kôn Chuẩn.[ĐÃ BÁN] Đây là chú chim có giọng hót đỉnh nhất trước giờ Phương sỡ hữu. Ae ché 14 âm tại 3:51. Hàng lỗi ngước khi đứng 1 minh. giá 2tr5 sđt 0949770930.

Nguồn:https://sociercise.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://sociercise.com/kinh-doanh