Chào mào đà nẵng đá nhau quá hayChào mào đà nẵng đá nhau quá hay
Chào mào hót là tỏ sức mạnh của nó trước kẻ thù. Mỗi chào mào hót biểu hiện theo một vùng khác nhau, chào mào bắc giọng khác, chào mào huế giọng khác, chào mào nghệ an giọng khác, chào mào quảng nam thì một kiểu…., theo kiểu “rừng nào cọp nấy”. Nó chiếm cứ một vùng rừng núi nào đó, trọn quyền kiếm ăn trong lãnh địa của mình, không cho một đồng loại nào tranh cướp. Vì vậy, tiếng chim chào mào hót là một lợi khí để dọa nạt kẻ thù. Do đó, chào mào hót hay nhất chỉ khi nào nó thật dạn dĩ, lấy lại được sự tự chủ. Tiếng chào mào hót cũng nhằm mục đích “chọc” chào mào mái trong mùa sinh sản. Trong mùa sinh sản, chào mào mái thường chọn cho mình những anh chào mào hót hay nhất để “gá nghĩa” một mùa. Vì vậy, các chàng phải thể hiện mình là chú chim chào mào đẹp nhất, chào mào hót đỉnh nhất để được người yêu ghé mắt xanh đến, thì những chàng trai chỉ còn cách trở thành những chú chim chào mào đấu, những chiến binh thực thụ, chúng cố để có tiếng hót hay để quyến rũ nhất.Vì vậy tiếng chim chào mào hót là sức mạnh là kiêu hãnh của chúng.

Nguồn: https://sociercise.com

Xem thêm bài viết khác: https://sociercise.com/kinh-doanh