CẬN CẢNH ĐÀN CHIM SÁO NON CỰC KỲ DỄ THƯƠNG TẠI LONG KHÁNH ĐỒNG NAI – GIÁ THÁCH ĐẤU 200K/CONCẬN CẢNH ĐÀN CHIM SÁO NON CỰC KỲ DỄ THƯƠNG TẠI LONG KHÁNH ĐỒNG NAI – GIÁ THÁCH ĐẤU 200K/CON.
——-
MÌNH HỎI THÌ HỌ BẢO 200K/CON === DÂN ĐỊA PHƯƠNG THÌ BẢO HƠN 100K/CON 🙂
————————

Nguồn:https://sociercise.com/