Cách cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt điện thoại Android như Samsung, oppo, LG…Cách cài ngôn ngữ tiếng Việt cho điện thoại android như samsung, oppo, LG, HTC…dễ dàng. 1. Truy cập vào phần “ngôn ngữ và bàn phím” 2. Sau đó bấm vào …

Nguồn:https://sociercise.com/