Các loại mồi mềm cực nhạy lóc | Cách móc mồi mềm NFF, AF với lưỡi AF, Kawa, Zappu VNLink lên cá bằng mồi mềm NFF: ⚠️ Lưỡi Zappu VN chất liệu thép lò xo AR: 150k/cái. ⚠️ Lưỡi …

Nguồn:https://sociercise.com/