Các bạn còn giữ chiếc bàn phím huyền thoại này không?Donate cho Tony Phùng: (giúp tony mua sữa uống cho bớt gầy. hiu hiu) Tony Phùng là kênh Video cá nhân của Reviewer Tony.

Nguồn:https://sociercise.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://sociercise.com/cong-nghe