Biến iPad làm màn hình thứ 2 cho MacSidecar có lẽ là tính năng giá trị nhất trên macOS Catalina khi chúng ta có thể kết hợp với thiết bị iPad làm một màn hình ngoài thứ 2 cho máy tính Mac …

Nguồn:https://sociercise.com/