Bệnh đậu gà có lây sang người chăm sóc gà?Tôi mua gà về làm bữa cơm tất niên: Trên mặt gà có nhiều mụn đen. Hỏi gà bị bệnh gì? Có lây sang người thịt gà không? * Đăng ký VTC16:

Nguồn:https://sociercise.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://sociercise.com/suc-khoe