Bát Trạch Bài 3 Cách tính mạng quái gì?Mệnh Quái và Cách Tính Cung Phi Tìm Bát San Mệnh Quái
Theo năm sinh mổi người mà tính được mệnh quái của mình.
Sau đây là cách tính: cộng các số trong năm sinh lại nếu lớn hơn 9 thì trừ 9,
sau hết sẽ được số thành từ 1 đến 9 tra theo bãng dưới đây:

Nguồn:https://sociercise.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://sociercise.com/giai-tri