Bánh Xu Xê Phu Thê Đậu Xanh Dừa – Su Sê Groom Bride CakesCông Thức – Recipe Nguyên Liệu – Ingredients: 20 cakes – 150 g bột năng, bột lọc – Tapioca flour – 100 g tinh bột khoai – Potato starch – 90 g đường – Sugar – Tí …

Nguồn:https://sociercise.com/