Bánh Xu Xê ( Phu Thê ) cách làm rất dễ. Bánh làm từ bột lọc, Bếp Yên Bình.cachlambanhxuxe #monan ngon #bepyenbinh #cachlambanhxuxephuthe #banhlamtubotloc Có thắc mắc gì các bạn cứ commetn bên dưới Và đừng quên bấm …

Nguồn:https://sociercise.com/