Bánh Sóc Trăng- Dấu ấn với thời gian. Phát thanh viên: Huỳnh Quý TrườngBánh Sóc Trăng- dấu ấn cùng thời gian. * Tác giả: Trúc Vinh * Phát thanh viên: Quý Trường *************************************************************…

Nguồn:https://sociercise.com/