Bánh Pía Tân Huê ViênBánh Pía Sóc Trăng. ——————————— Bánh pía quê tôi xưa nay ngon nhất vùng. Bánh pía miền tây nổi danh qua nhiều năm Về Sóc Trăng ai ai cũng …

Nguồn:https://sociercise.com/