Bánh phu thê: Trăm năm trọn mối duyên nồng | BTVBTV | Nhắc đến bánh phu thê (Đình Bảng, Bắc Ninh), người ta có thể nghĩ ngay tới tình cảm thủy chung giữa các cặp vợ chồng. ‘ * Website:

Nguồn:https://sociercise.com/