Bánh Phu Thê – New York / Husband & Wife CakeLàm Nhân: 3×( 1 cup =200 gr) Đậu xanh ( Mung bean) 3×( 1,5 cup = 360 ml) Nướ c ( Water) 3×( 1 cup = 240 ml ) Nước cốt dừa ( Coconut milk) 3×( 1/2 tsp ) Muối …

Nguồn:https://sociercise.com/