Bánh phu thê Đình Bảng, Bắc NinhBánh phu thê là đặc sản của vùng quê Đình Bảng (Bắc Ninh). Đây là một nét đặc trưng của nền văn hóa Kinh Bắc. Liên hệ đại lý

Nguồn:https://sociercise.com/