Bán chó ngao tây tạng cái 2 tháng. Đt 0984.108.983



Trại Chó Ngao Tây Tạng Sơn Tây – Một trong những trại chó đầu tiên thành công trong lĩnh vực nhân giống chó ngao tây tạng tại Việt Nam. – Chuyên cung cấp…

Nguồn:https://sociercise.com/