Bán chim ốc mít 3 mùa 0909 998 568 ( đã bán )Bán chim út mít ( ốc mít ) mồi, chim 3 mùa , đi đánh tốt , líu và hót nhiều

Giá 800k , giao dịch tại Long An ( tp Tân An )

Đặc biệt chỉ ăn chuối sứ ( chuối xiêm , mỗi tuần chỉ ăn 1 trái thôi )

DT : 0909 998 568
Cám ơn !

Nguồn:https://sociercise.com/