Bán chim le le gióng, thįt  phước long, bạc liêuHiện tại trang trại chúng tôi đã gây nuôi thành công chim le le là loài động vật hoan dā. Hiện số lượng con gióng nhiều cô bác có nhu cầu gây nuôi hãy…

Nguồn:https://sociercise.com/