Bán chim cút giống & chim trĩ giống gọi 0919008853 & 0907306022Bán chim cút & chim trĩ giống: – 1 tuần tuổi. – 2 tuần tuổi. – 1 tháng tuổi. – Chim cút mái hậu bị.Chim trĩ giống mọi lứa tuổi. Mua giống liên hệ mình 091900885…

Nguồn:https://sociercise.com/