Bán chim cu gáy giọng thổ mã phấn hồngBán chim cu gáy ta non giọng thổ đang tập mổ giá: 500.000 VNĐ/đôi. – Nhà tôi hiện tại đang bán chim giống cu gáy ta bố mẹ giọng thổ giá 2.000.000 VNĐ/đôi,…

Nguồn:https://sociercise.com/