bán chim công, gà đen indo, chim trĩ, gà đông tảo thuần chủngtrại thanh phong chuyên cung cấp chim trĩ, chim công, gà đen indo, gà đông tảo thuần chủng, âm thanh chim yến: 0917109910

Nguồn:https://sociercise.com/