Bấm gọi điện thoại bàn bằng phím Hookswitch thay bấm số.MOVHướng dẫn cách bấm số điện thoại mà không cần phải bấm phím gọi, cách làm này chỉ xem để biết chứ thao…

Nguồn:https://sociercise.com/