Ao len hoa dai tay p1



Nguyên Liệu: 3 cuộn visco kim tuyến, kim móc 1,5mm, kéo. – Áo len hoa dài tay phần 1. Link: – Áo len hoa dài tay phần 2.

Nguồn:https://sociercise.com/