26/11/18.Bán 5 đồng hồ treo tường Nhật cổ hàng bãi (có pin, có lên cót) Toàn 09473500551) Seiko, đồng hồ tủ, chạy transictor bán cơ. 2 pin đại. Điểm chuông theo giờ/lần. Giá (đã bán) 2) EikeiSa. Nhật nội địa. Máy lên cót (cót tháng 30 ngày)…

Nguồn:https://sociercise.com/