Arsenal sẽ có cuộc gặp gỡ với Liverpool vào ngày 4/4 tới đây. Đây