Hiện nay, kinh doanh quà tặng đang là hình thức đầu tư được nhiều