Máy khoan cầm tay là một trong những dụng cụ dùng để sửa chữa,