Trên thế giới hiện nay có rất nhiều giải bóng đá được tổ chức