Đối với các doanh nhân, những người nghệ sĩ hay các quan chức người