Vào 01h ngày 30/11/2020 cuộc chạm trán giữa Pimas Unam và Pachuca sẽ dự