Keylogger bí mật ghi lại những gì bạn thấy, nói và làm trên máy