Kệ để rượu không những giúp tạo nên “linh hồn” cho những chai rượu