Liên minh huyền thoại (LOL) từ lâu đã là một trò chơi phổ biến,