Với chi phí xây dựng không quá tốn kém, không gian sinh hoạt thoải