Dự án cao ốc res 11 là một trong những dự án nổi tiếng