Bệnh đậu lào mang đến cho người bệnh cảm giác khó chịu, sức đề