Chó Corgi thuần chủng có những đặc điểm nổi bật gì? Tại sao nên