#2 BÍ QUYẾT nhớ từ vựng tiếng nhật DÀNH CHO NGƯỜI LƯỜICách sử dụng từ trong video clip.
#hoctiengnhatonline #dungmori #tuvungtiengnhat
先生をだます lừa thầy
子供にだまされたbị trẻ con lừa

みんなだまる tất cả im lặng
一瞬でだまる im lặng trong nháy mắt

お金がたまる tiết kiệm tiền
水がたまる nước đọng lại

数をかぞえる đếm số
お金をかぞえる đếm tiền

利益をえる thu được lợi ích (thu được lãi)
力をえる Có được sức mạnh

のどがかわく khát
服がかわくquần áo khô

髪をかわかす làm khô tóc
服をかわかす làm khô quần áo

仕事をたのむ nhờ việc
ピザをたのむ Gọi piza (từ này hay được sử dụng trong quán ăn thay từ ちゅうもん Ví dụ: thay vì nói ちゅうもんしましたか → たのみましたか)

服をたたむ gấp quần áo
ふとんをたたむ gấp chăn

友達をさそう rủ bạn
デートにさそう rủ đi hẹn hò

俺がおごるよ tao sẽ đãi
ご飯をおごる mời cơm

荷物をあずかる giữ đồ
お金をあずかる giữ tiền

子供をおばあちゃんにあずける gửi con cho bà (học thêm từ này)

キーボードをうつ gõ bàn phím
銃をうつ bắn súng

この写真、よく写っているね ảnh này chụp nét nhỉ
写りがいいね nét quá

つるつる頭 đầu trơn bóng loáng
床がつるつるだ sàn nhà trơn tuồn tuột

卵をわる đập trứng
お皿をわる làm vỡ đĩa

日本語をおそわる được dạy tiếng nhật cho.
先生におそわる được cô giáo dạy cho.

Kênh Youtube chuyên đăng tải các video chia sẻ bài học tiếng Nhật, văn hóa Nhật Bản do Dũng Mori thực hiện.
Hy vọng mỗi video của chúng tôi sẽ giúp bạn có thêm được nhiều kiến thức cũng như động lực trong con đường chinh phục tiếng Nhật.

Ngoài ra, nếu bạn muốn tham gia các lớp học tiếng Nhật OFFLINE hoặc ONLINE, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua các tài khoản mạng xã hội dưới đây, hoặc thông qua e-mail: [email protected], số điện thoại: 0969 – 868 – 485

Fanpage:
Facebook cá nhân:
Website dạy tiếng Nhật online:

Nguồn: https://sociercise.com

Xem thêm bài viết khác: https://sociercise.com/cong-nghe